«Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесі
A A A+
Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды

(кіші бағдарламаларды) әзірлеу

және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

және олардың мазмұнына қойылатын

талаптардың 2-қосымшасы


Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
 басшысының бұйрығымен 
 (өкіммен) бекітілді
 2019 ж. «14»  қаңтардағы  № НҚ-2

 

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
718 Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2019-2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:  001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:  басқарма басшысы Ниеткалиева Б.А.

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 32, 54 баптары; «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Қазақстан Республикасының заңы; «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандығы №540 бұйрығы; «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығы; Батыс Қазақстан облыс әкімдігінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы №378 «Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы» қаулысы; Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 14 желтоқсандағы №21-2 шешімі.

 

 

Бюджеттiк бағдарламаның түрi: 

 

облыстық

 

мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай:

 

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

 

мазмұнына қарай:

 

жеке бюджеттік бағдарлама

 

iске асыру тәсiлiне қарай: 

 

ағымдағы бюджеттік бағдарлама

 

ағымдағы/даму

 

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу

 

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Мемлекеттік мекемеге жүктелген функцияларды тиімді іске асыру; мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру.

 

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Басқармаға жүктелген функцияларды тиімді, максималды атқару үшін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. Өтемақы төлемдер, салық, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу; өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, өзге де ағымдағы шығындар.

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

мың теңге

41630,0

42390,0

74657,0

44364,0

44920,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

41630,0

42390,0

74657,0

44364,0

44920,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:  011  «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты мемлекеттік  функцияларды, өкілеттіктерді  жүзеге  асыру  және  олардан туындайтын мемлекеттік  қызметтерді көрсету

 

ағымдағы/даму        ағымдағы

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерінің жалақысын көтеру

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

 Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Басқарманың техникалық персоналының штаттық саны

бірлік

-

-

4

-

-

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеру

мың теңге

-

-

705,0

-

-

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

-

-

705,0

-

-

               

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:  015  «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

 

мазмұнына байланысты    мемлекеттік  функцияларды, өкілеттіктерді  жүзеге  асыру  және  олардан туындайтын мемлекеттік  қызметтерді көрсету

 

ағымдағы/даму   ағымдағы

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):  мемлекеттік мекемеге жүктелген функцияларды тиімді іске асыру; мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

    2018

   2019

  2020

  2021

Жүктелген функцияларды орындауға арналған штаттық құрамы

бірлік

18

19

19

19

19

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

41630,0

42390,0

73952,0

44364,0

44920,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

41630,0

42390,0

73952,0

44364,0

44920,0