«Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесі
A A A+
Азаматтық бюджет

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 30 қарашадағы
№ 629 бұйрығымен бекітілген
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша

      
2017 қаржы жылындағы

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп

Индекс: нысан 4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: Бюджеттік бағдарлама әкімшілері
Қайда ұсынылады: «БҚО қаржы басқармасы» ММ
Мерзімділігі: Жылдық
Ұсыну мерзімі: Есептіден кейінгі қаржы жылдық 15 ақпанына дейін
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы: 7182001 БҚО мемлекеттік сатып алу басқармасы
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай: Облыстық
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: Басқармаға жүктелген функцияларды тиімді, максималды атқару үшін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. Өтемақы төлемдер, салық, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу; өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, өзге де ағымдағы шығындар.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

мың теңге

41633,0

41630,0

3,0

99,9

Өткізілген мемлекеттік сатып алудан үнем

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны

мың теңге

41633,0

41630,0

3,0

99,9

 

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

 

 

 

 

 

 


      Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы: _____________________
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
      мазмұнына қарай:                                                                        ______________________
      ағымдағы/даму                                                                           ______________________
     Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты:                         ______________________

Тікелей нәтиже көрсеткіші:

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Бекітілген штаттық саны лимиті шегінде басқарманың аппаратын ұстау

бірлік

18

12

6

67

Бос орын


      
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы ___________ Ниеткалиева Б.А._____
                                                  (қолы) (қолды таратып жазу)

Бас бухгалтер                ___________ Ажмуханова Г.С.___
                                                  (қолы) (қолды таратып жазу)
      


Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен 
(өкіммен) бекітілді
2018 ж. «8» қаңтардағы №НҚ-6

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
718 Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2018-2020 жылдарға арналған


Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:  001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:  басқарма басшысының уақытша м.а. Ниеткалиева Б.А.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 32, 54 баптары; «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Қазақстан Республикасының заңы; «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандығы №540 бұйрығы; «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығы; Батыс Қазақстан облыс әкімдігінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы №378 «Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы» қаулысы; Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2017 жылғы 6 желтоқсандағы №15-2 шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi: 
облыстық
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай:
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына қарай:
жеке бюджеттік бағдарлама
iске асыру тәсiлiне қарай: 
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Мемлекеттік мекемеге жүктелген функцияларды тиімді іске асыру; мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Басқармаға жүктелген функцияларды тиімді, максималды атқару үшін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. Өтемақы төлемдер, салық, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу; өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, өзге де ағымдағы шығындар.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

мың теңге

38091,2

41633,0

42593,0

43934,0

45791,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

38091,2

41633,0

42593,0

43934,0

45791,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

 

Бекітілген штаттық саны лимиті шегінде басқарманың аппаратын ұстау

бірлік

18

18

19

19

19


Скачать: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) Отчетный период за 2016 финансовый год

Скачать: БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА 718 Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 2017-2019 жылдарға арналған